อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด

 
 

ข้อมูลประกอบ

ชื่อภาษาอังกฤษ: 
Amphoe Krok Phra
ศูนย์ราชการ: 
ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
คำขวัญ: 
โกรกพระ สวนสวย บึงงาม สมญานามเมืองลุงเชย
อาณาเขต: 
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองอุทัยธานี (จังหวัดอุทัยธานี)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทัพทันและอำเภอสว่างอารมณ์ (จังหวัดอุทัยธานี)

ข้อมูลอ้างอิง

สารานุกรมจังหวัด: 
สารานุกรมความรู้: 

จังหวัดปกครอง

Rate This

Your rating: None Average: 2.6 (18 votes)

ตำบล / แขวง

ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

เป็นที่ราบลุ่มสภาพเดิมเป็นดินทราย โดยทั่วไปสามารถกักเก็บน้ำได้มีแม่น้ำไหลผ่าน

ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

สภาพเป็นที่ราบลุ่ม

ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบรูณ์

ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้

ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

พื้นที่เป็นที่ราบสูง

ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

เป็นพื้นที่ราบสูง

ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางค่อนไปทางใต้ของอำเภอ

ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเชิงเขา

ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดต่อกับแม่น้ำตากแดด